Tüm Haberler

Doç. Dr. Emre ŞAN\'ın Editörlüğünü Yaptığı \

Doç. Dr. Emre ŞAN'ın Editörlüğünü Yaptığı "Çağdaş Fransız Felsefesi ve Fenomenoloji Hareketi" Başlıklı Kitabı Yayımlandı

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre ŞAN'ın editörlüğünü yaptığı "Çağdaş Fransız Felsefesi ve Fenomenoloji Hareketi" başlıklı kitabı yayımlandı.Fenomenoloji hareketi Çağdaş Fransız felsefesinin en canlı ve üretken alanlarının başında gelir. Husserl ve Heidegger’in izinden giden Fransız fenomenologlar, öne sürdükleri farklı argümanlara rağmen klasik fenomenolojiye karşı ayn

26 Temmuz 2022
Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK\'ın Editörlüğünü Yaptığı \

Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK'ın Editörlüğünü Yaptığı "Philosophical Hermeneutics and Islamic Thought" Başlıklı Kitabı Yayımlandı

Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK'ın editörlüğünü yaptığı "Philosophical Hermeneutics and Islamic Thought" başlıklı kitabı yayımlandı.

15 Haziran 2022
Prof. Dr. Ayhan ÇİTİL ve Arş. Gör. Dr. Cengiz EKEMEN\'in de Yazarları Arasında Yer Aldığı \

Prof. Dr. Ayhan ÇİTİL ve Arş. Gör. Dr. Cengiz EKEMEN'in de Yazarları Arasında Yer Aldığı "Çağdaş Felsefi Bilinç Kuramları" Başlıklı Kitap Yayımlandı

Editörlüğünü Dr. Betül AKDEMİR-SÜLEYMAN'ın yaptığı Felsefe Bölümü Öğretim Üyelerinde Prof. Dr. Ayhan ÇİTİL ve Arş. Gör. Dr. Cengiz EKEMEN'in de yazarları arasında yer aldığı "Çağdaş Felsefi Bilinç Kuramları" başlıklı kitap yayımlandı.

15 Haziran 2022
Matrix Film Okuması

Matrix Film Okuması

İçerisinde barındırdığı yoğun felsefi imgelerle sinema dünyasında bir kült haline gelmiş Matrix serisini, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL Kartal Anadolu İmam Hatip Öğrencileri ile analizini gerçekleştirdi.  

26 Mayıs 2022
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Behiç ALBAYRAK’ın Kaleme Aldığı \

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Behiç ALBAYRAK’ın Kaleme Aldığı "Alman İdealizminde Aşkınlık ve Tarihsellik" Başlıklı Kitabı Yayımlandı

Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi’yle başlayan transendental felsefe, kendinden önceki metafiziği tarihe gömerken onun en temel iki kabulünü de geçersiz hale getirmişti: İnsanın mutlağı bilmeye muktedir –hatta mecbur– oluşu ve o mutlağı deneyimleyebilir oluşu. Deneyimin ve onun bilgisinin sınırlarının dışına atılan aşkınlığın Kant’ın pratik felsefesine geri dönüşüyse ahlaki bir Tanrı’nın postülat olara

9 Mart 2022
Dr. Öğr. Üyesi Burak Şaman ve Felsefe Anabilim Dalı Doktora Öğrencimiz Boungiamin İmamefendi’nin Birlikte Eski Yunancadan Tercüme Ettikleri \

Dr. Öğr. Üyesi Burak Şaman ve Felsefe Anabilim Dalı Doktora Öğrencimiz Boungiamin İmamefendi’nin Birlikte Eski Yunancadan Tercüme Ettikleri "Âlemin Ezelîliği Üzerine On Sekiz Delil" Adlı Eser Yayımlandı

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Burak Şaman ve Felsefe Anabilim Dalı doktora öğrencimiz Boungiamin İmamefendi’ninbirlikte Eski Yunancadan tercüme ettikleri “Âlemin Ezelîliği Üzerine On Sekiz Delil” adlı eser yayımlandı.MS 5. yüzyılda Platon Akademisinin “halefi” unvanını elde etmiş, geç dönem Yeni-Platonculuğun önemli temsilcisi Proklos’a ait olan eser, hem felsefen

2 Mart 2022
Türk Felsefe Derneği’nin Düzenlediği 2021 Prof. Dr. Necati Öner Ödülleri Açıklandı!

Türk Felsefe Derneği’nin Düzenlediği 2021 Prof. Dr. Necati Öner Ödülleri Açıklandı!

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL “Kant Okumaları-Birinci Kritik” başlıklı kitabıyla 2021 Prof. Dr. Necati Öner Felsefeye Hizmet Ödülüne layık görüldü.https://www.tufed.net/2021-prof-dr-necati-oner-odulleri-aciklandi/  

16 Şubat 2022
Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK\'tan Yeni Bir Eser!

Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK'tan Yeni Bir Eser!

Geçmiş bir döneme ait olan ve bugünün dünyasından kopuk gözüken bir felsefe metni meşru bir şekilde nasıl sahiplenilir? Bir metnin “nesnel” olarak yorumlanması mümkün müdür? Yoksa okur her zaman, üstelik de etkin bir şekilde araya mı girer?Fransız filozof Paul Ricoeur’ün hermeneutiği, bu tür sorunları derinlemesine tartışma imkânı sunar. Ricoeur için bir metnin temellük edilmesi, yani okurun onu k

23 Haziran 2021
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL’in Kaleme Aldığı \

Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL’in Kaleme Aldığı "Kant Okumaları Birinci Kritik" Kitabı Yayımlandı

KANT OKUMALARI: BİRİNCİ KRİTİK Batı felsefesinin nirengi noktalarından Kant ve onun Kritik Felsefesi pistemoloji, etik ve estetik alanlardaki fikirleriyle Batı felsefesini yeni bir mecraya sokmuştur. Öyle ki meşhur tabirle Kant-öncesi ve Kant-sonrası şeklinde tasnif edilecek adar düşünme ameliyesini dönüştürmüş ve daha sonraki yüzyıllarda yeniden yeniden yorumlanarak Kantçı bir gelenek oluşturaca

13 Nisan 2021
Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN’den Yeni Bir Eser! \

Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN’den Yeni Bir Eser! "Türkiye’de İslami Düşünce Geleneği"

Bu çalışma, Türkiye’deki düşünce geleneğinin izleğini sürme ve bu geleneğin temel parametrelerini belirleyerek aralarındaki ilişki ve etkileşimi ortaya çıkarma çabasındadır. Bu parametrelerin iki temel sütunu olan Türk düşüncesi ile İslam düşünce geleneği arasındaki derin irtibatı işaret etme teşebbüsündedir. Bununla birlikte bir başka parametre olan ve özellikle modern dönemde kendini hissettiren

7 Temmuz 2020
Marmara Felsefe Kongresi’nde Beş Öğrencimiz Tebliğ Sundu

Marmara Felsefe Kongresi’nde Beş Öğrencimiz Tebliğ Sundu

Sakarya Üniversitesi Felsefe Topluluğu ve Serdivan Fikir Sanat Akademisi işbirliğiyle düzenlenen Marmara Felsefe Kongresi bu yıl, Sakarya / Serdivan’da 25-26 Nisan tarihlerinde “Felsefenin İmkânı” başlığıyla gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden otuz katılımcının tebliğleriyle iştirak ettiği, lisans ve yüksek lisans derecesinden öğrencilere açık kongrede çağrılı konuşmacı olarak,

28 Nisan 2015

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay’dan Türk Düşünce Tarihine Işık Tutan Dev Eser

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay’dan Türk Düşünce Tarihine Işık Tutan Dev Eser İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay’ın, Türk düşünce tarihine ışık tutan 8 ciltlik eseri “Tanzimat’tan Günümüze Türk Düşünürleri”, Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayınlandı. Süleyman Hayri Bolay’ın editörlüğünde hazırlanan bu hacimli eser, kendisinin ve Türk d

16 Kasım 2015