Program Hakkında


Felsefe Bölümü İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin kurulduğu 2010 yılında Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan ilk üç bölümden biridir. Üniversite gibi bölüm de yeni olmakla birlikte güçlü bir düşünce geleneğine dayanmaktadır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin genel özelliğinin bir parçası olarak Felsefe bölümünde de disiplinler arası çalışmalara önem verilmekte ve farklı disiplinlerle irtibatlı bir eğitim teşvik edilmektedir.

Felsefe bölümünün temel ilkesi bilgisiz düşünce ve düşüncesiz bilginin eksik kalacağıdır. Bu nedenle geçmişte temel sorunların nasıl ele alındığı, bunların sorun olma süreçleri kadar, bu sorunlara verilen cevaplar; bu cevapların farklılık sebeplerini kavramak günümüzde klasik sorunların yeni görünüşleri kadar, günümüze özgü sorunları açığa çıkarmak da önem arz etmektedir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümünde bütün dünyada hemen her felsefe bölümünde verilen temel felsefe eğitimi, üç ayrı düşünce geleneği dikkate alınarak verilmektedir: Anglo-saxon, Kıta Avrupası ve Klasik Türk Düşüncesi. Filozoflar ait oldukları düşünce gelenekleri içinde kavranırken, onları bu gelenek içerisinde özgün kılan cihet ortaya çıkarılmakta; böylece filozoflar kendi özgünlükleri içerisinde kavranırken, düşünce gelenekleri de onlar üzerinden keşfedilmektedir. Aynı zamanda insanlığın temel sorunlarının çeşitli dönemlerde çeşitli gelenekler içinde nasıl gözüktüğü fark edilirken, düşünce geleneklerinin birbirlerinden nasıl istifade ettiği de anlaşılır hale gelmektedir.

Felsefe Eğitiminin amacı, felsefe geleneklerinin bilgisine ulaşarak, bu bilgi arka planında çağdaş sorunlarla yüzleşmek ve eleştirel bir şekilde bilimsel, toplumsal ve siyasi gelişmelere refakat etmektir.

Bütün insanlığı bir bütün olarak kabul ederek, yapılan katkıları takdir etmekle birlikte, bunlardan herhangi birisine öncülük ve öncelik vermenin, insanlığın yeni halinde artık anlamını yitirdiğinin farkında olarak, büyük insanlık camiasının bir parçası olarak, sorunlara kendi toplumsal hafızasından da azami ölçüde istifade ederek, insanlık ufkunda cevap aramak Felsefe Bölümünün lisans eğitiminde gözetildiği gibi, yeni açılmış olan Yüksek Lisans ve Doktora Eğitiminde de gözetilmektedir.

Zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı yanında öğrencilerin Akademik Gelişim Programı çerçevesinde Yunanca, Latince, Arapça ve Farsça gibi klasik, Almanca, Fransızca ve İspanyolca gibi modern dillerin öğrenilmesi teşvik edilmekte ve desteklenmektedir.