Felsefe Bölümü Politikaları

Liderlik, Yönetim ve Kalite Politikası

 • Öğrencilerin bulundukları ortamlarda, bilgiye dayalı eleştirel tutum alarak, sorunları tespit etme ve çözümler geliştirme süreçlerinde bireysel sorumluluk üstlenecek şekilde yetiştirilmesi.
 • Öğrencilerin geribildirimlerini iletebilmeleri için yöntemler geliştirilmesi; örneğin sınıf temsilcilerinin belirlenmesi ve onlarla her dönem sonunda bir görüşme yapılması.

Eğitim ve Öğretim Politikası

 • Eğitim ve öğretimde, çağdaş standartları dikkate almanın ötesinde, bu standartları geliştirmeye yönelik adımların atılması.
 • Öğretim üyelerinin sunum teknikleri ve sınıf yönetimi seminerine katılmalarının sağlanması.
 • Çevrimiçi eğitim olanaklarının geliştirilmesi yönünde bazı dersleri yurtiçi veya yurtdışındaki başka üniversitelerden çevrimiçi olarak alabilmelerinin önünün açılması. 

Araştırma ve Geliştirme Politikası

 • Araştırma ve geliştirme cihetinden içinde yaşadığımız ve parçası bulunduğumuz dünyanın, yerkürenin başka bölgelerinde yaşayan insanlar ve toplumlarla irtibatını, kendi özgünlüğü ve özgürlüğünden vazgeçmeden, kurup sürdürecek çalışmalar yürütülmesi.
 • Üniversitemizdeki diğer anabilim dalları ile ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi.
 • Öğrencilerin katılımının sağlanabileceği bilimsel projelerin geliştirilmesi, uzmanlık alanı çevirisi gibi faaliyetlere yönlendirilmeleri.

Toplumsal Katkı Politikası

 • Eitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin parçası bulunduğumuz toplumun kendi kendisi ile karşılaşması ve yüzleşmesi; bu bağlamda sorunların gerçekçi bir şekilde tespit edilerek, makul çözümler üretilmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapılması.
 • Bölüm öğretim üyelerinin farklı mecralarda bulunan videolarının tek bir kanalda birleştirilmesi ve her bir videonun içeriğinin kısaca belirtilmesi.
 • Öğrencilerin sosyal medya mecralarında eğitici içerikler hazırlamalarının teşvik edilmesi.

Uluslararasılaşma Politikası

 • Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin, dünyanın diğer bölgelerinde bulunan benzer kurumlar ve şahıslarla bulunan kurumsal ve bireysel ilişkilerin güçlendirilmesi; yazılı ve sözlü olarak arttırılarak sürdürülmesi.
 • Erasmus anlaşmaları ile ilgili hedefler belirlenmesi ve bu anlaşmaların sayılarının artırılması.