Misyon, Vizyon ve Hedeflerimiz

Misyon

Öğrencilerin yetkinliklerini geliştirmeye odaklı bir öğrenim anlayışı,
Felsefi geleneklerin çeşitliliğini yansıtan bir ders planı,
Geniş dil öğrenme imkânları,
Kişiye özel Akademik Gelişim Programları,
Çağdaş felsefe konularına ve sorunlarına ayrılmış bir son sınıf programı

Vizyon

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin kurulduğu 2010 yılında Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan ilk üç bölümden biridir. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin genel özelliğinin bir parçası olarak Felsefe bölümünde de disiplinler arası çalışmalara önem verilmekte ve farklı disiplinlerle irtibatlı bir eğitim teşvik edilmektedir.

Felsefe bölümünün temel ilkesi bilgisiz düşünce ve düşüncesiz bilginin eksik kalacağıdır. Bu nedenle geçmişte temel sorunların nasıl ele alındığı, bunların sorun olma süreçleri kadar, bu sorunlara verilen cevaplar; bu cevapların farklılık sebeplerini kavramak günümüzde klasik sorunların yeni görünüşleri kadar, günümüze özgü sorunları açığa çıkarmak da önem arz etmektedir. Bu ihtiyacın farkındalığıyla kurulan Felsefe Bölümümüz, kendisi ile barışık, gerçekçi, bilgili ve bilgisine dayalı olarak düşünmeye ve sorunlarla yüzleşmeye hazır insanlar yetiştirmeyi hedefler.

Hedef

Bütün dünyada hemen her felsefe bölümünde verilen temel felsefe eğitimi, üç ayrı düşünce geleneği dikkate alınarak verilmektedir: Anglo-sakson, Kıta Avrupası ve Klasik Türk Düşüncesi. Filozoflar ait oldukları düşünce gelenekleri içinde kavranırken, onları bu gelenek içerisinde özgün kılan cihet ortaya çıkarılmakta; böylece filozoflar kendi özgünlükleri içerisinde kavranırken, düşünce gelenekleri de onlar üzerinden keşfedilmektedir. Aynı zamanda insanlığın temel sorunlarının çeşitli dönemlerde çeşitli gelenekler içinde nasıl gözüktüğü fark edilirken, düşünce geleneklerinin birbirlerinden nasıl istifade ettiği de anlaşılır hale gelmektedir. Felsefe Eğitiminin amacı, felsefe geleneklerinin bilgisine ulaşarak, bu bilgi arka planında çağdaş sorunlarla yüzleşmek ve eleştirel bir şekilde bilimsel, toplumsal ve siyasi gelişmelere refakat etmektir.