İş Olanakları

Öğrencilerimiz, seçmeli derslerinin bir bölümünü Sosyoloji ve Psikoloji dersleri arasından seçerek Milli Eğitim Bakanlığının sınavlarına girip, Felsefe Grubu Öğretmeni olarak atanabilirler.

Ayrıca Felsefe öğrenimi,

  • Çözümleyici ve birleştirici düşünme,
  • Bir metindeki mantıksal çıkarımları soyutlayabilme, eleştirebilme; temellendirilmemiş kanıları, önyargıları, muğlaklıkları ve gizli varsayımları ortaya koyabilme,
  • Genel ilkeler, kavramlar ve kuramlar ile tikel örnekler arasında ilişkileri kurabilme, belirli bir sorunun çözümünü başka bir alana uyarlayabilme,
  • Bir konuya ilişkin alternatif görüşleri değerlendirebilme, karşıt görüşlerin güçlü ve zayıf yanlarını belirleyebilme,
  • Görüşlerini savunmak için ikna edici kanıtlamalar ortaya koyabilme,
  • Kendi görüşlerini de eleştirel olarak değerlendirebilme, zayıf yanlarını açıkça ifade edebilme,
  • Başkasını dinlemenin önemini ve gereğini kavrama; diyalogun gereklerini yerine getirme;
  • Etkin iletişim kurma; görüşlerini sözlü, yazılı, görsel kanallarla etkin bir biçimde sunabilme gibi çok sayıda önemli yetkinliği kazandırmakta eşsizdir.

Bu yetkinliklerle donanan mezunlarımız yayıncılıktan gazeteciliğe, reklam yazarlığından eğitim danışmanlığına, insan kaynakları yönetiminden felsefî danışmanlığa entelektüel birikim gerektiren hemen hemen tüm alanlarda iş imkânlarına sahip olmaktadırlar.