Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay’dan Türk Düşünce Tarihine Işık Tutan Dev Eser

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay’dan Türk Düşünce Tarihine Işık Tutan Dev Eser

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay’ın, Türk düşünce tarihine ışık tutan 8 ciltlik eseri “Tanzimat’tan Günümüze Türk Düşünürleri”, Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayınlandı.

Süleyman Hayri Bolay’ın editörlüğünde hazırlanan bu hacimli eser, kendisinin ve Türk düşüncesi alanında uzman akademisyenlerin, Tanzimat’tan günümüze uzanan Türk düşüncesinin siyasi, idari, sosyal, bilimsel, felsefi, dinî ve edebi alandaki öncü temsilcilerini derinlemesine anlatan birbirinden değerli makalelerden oluşuyor.

Süleyman Hayri Bolay, alanında önemli bir boşluğu dolduran bu eseri hazırlamaktaki öncelikli hedefini, “yeni nesillerin dedelerinin ve babalarının yakın geçmişte ortaya koydukları yaratıcı düşünceleriyle buluşmalarını sağlamak; her şeyi kendi gözleriyle görüp kendi akıllarıyla düşünmelerini temin etmek ve kendi ürettikleri fikirlerini kendilerinin tedavüle sürmelerine yardımcı olmak” olarak açıklıyor. Bu çerçevede bu kıymetli eser, uluslararası entelektüel ve akademik dünyayı yoğun bir biçimde esir alan ve düşünce tarihini Batı’nın sınırlarıyla sınırlandıran “Avrupamerkezci” yaklaşıma karşı “biz de imal-i fikir’de bulunuyoruz” diyor.

Süleyman Hayri Bolay, eserin ikinci hedefi ise bugün dünyada “çevre’den çıkıp hızla merkez’e doğru ilerleyen Türkiye’ye, düşünsel olarak da bu yolun açılmasında yardımcı olmak” olarak belirliyor.

Tarihte mensubu bulunduğumuz medeniyetimizin alternatif olarak ihyasına yardımcı olmayı ve onun yeniden inşasında düşünce hayatımızın katkısını sağlamayı amaçlayan bu dev külliyat, çağdaş Türk Düşüncesinin dünya düşünce arenasında görücüye çıkacak güçte olduğunu ortaya koyuyor.

 

Süleyman Hayri Bolay Kimdir?

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, 1961 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1961‐63 yılları arasında Sivas‐Yıldızeli Pamukpınar İlköğretmen Okulunda, 1963‐1967 yılları arasında Ordu‐Perşembe İlköğretmen Okulunda, 1967‐71 yılları arasında Ankara İmam‐Hatip Okulunda öğretmenlik yaptı. Burada görevli iken, yabancı dili geliştirmek ve araştırmalarda bulunmak maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, iki ders yılı, Irak Bağdat Üniversitesi Dil Fakültesine gönderildi.

1971 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine felsefe tarihi asistanı olarak atandı. 1976’da doktorasını bitirdi. 1980 yılında doçent oldu. Aynı yıl bir süre Fransa’da Sorbonne Üniversitesinde araştırmalar yaptı. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne profesör olarak atandı. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne tayin edildi. Ayrıca Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalında ve Polis Akademisinde lisans ve lisansüstü dersleri verdi.

Prof. Bolay, Ankara ve Selçuk Üniversiteleri İlahiyat Fakültelerinde Dekan Yardımcılığı, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde Anabilim Dalı Başkanlığı, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı gibi idari görevlerde de bulundu. Süleyman Hayri Bolay, bütün bir hayatını felsefeye adamış bir âlimdir. İslam Felsefesi, Batı Felsefesi, Osmanlı Düşünce Hayatı başlıca çalışma alanlarıdır.

 

Görüntülenme: 719 Yayınlanma Tarihi: 16 Kasım 2015