Dr. Öğr. Üyesi Burak Şaman ve Felsefe Anabilim Dalı Doktora Öğrencimiz Boungiamin İmamefendi’nin Birlikte Eski Yunancadan Tercüme Ettikleri "Âlemin Ezelîliği Üzerine On Sekiz Delil" Adlı Eser Yayımlandı

Dr. Öğr. Üyesi Burak Şaman ve Felsefe Anabilim Dalı Doktora Öğrencimiz Boungiamin İmamefendi’nin Birlikte Eski Yunancadan Tercüme Ettikleri "Âlemin Ezelîliği Üzerine On Sekiz Delil" Adlı Eser Yayımlandı

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Burak Şaman ve Felsefe Anabilim Dalı doktora öğrencimiz Boungiamin İmamefendi’ninbirlikte Eski Yunancadan tercüme ettikleri “Âlemin Ezelîliği Üzerine On Sekiz Delil” adlı eser yayımlandı.
MS 5. yüzyılda Platon Akademisinin “halefi” unvanını elde etmiş, geç dönem Yeni-Platonculuğun önemli temsilcisi Proklos’a ait olan eser, hem felsefenin hem de teolojinin temel sorunlarından birini ele alarak âlemin bir başlangıcı ve sonu olmadığı tezini mantıksal açıdan güçlü ve zengin içerikli on sekiz delille ispatlamaya girişmektedir.
Kendisine kadar gelen antik felsefe mirasını sistemleştirmiş, özgün yorumlarıyla kendisinden sonraki Hıristiyan ve İslam düşüncesini etkilemiş olan Proklos’un bu eseri ilk kez Eski Yunanca orijinalinden (1. delili Arapçasından) Türkçeye öğretim üyemiz ve doktora öğrencimiz tarafından tercüme edilmiştir.

 

 

Görüntülenme: 1191 Yayınlanma Tarihi: 2 Mart 2022