Metin ve Yorum

Bu sempozyumun amacı yorum faaliyetinin çeşitli disiplinlerin metinleri bağlamında nasıl ele alındığıdır. Her bilimsel disiplin yorum ve metin olgusuyla karşılaşır; zira araştırmacı anlam vermesi gereken bir nesne veya metinle yüzleşmek durumunda kalır. Bu bağlamda hem yorumlanan metin hem de yorumlama yöntemi açısından farklılaşmalar söz konusu olur.

Üzerinde durmak istediğimiz boyutlardan ilki aynı yorum faaliyetinin farklı metin türleriyle karşılaşmada (edebî metin, arşiv belgesi, dinî metin, felsefî metin) farklı yorumlama biçimlerini gerektirip gerektirmediğini sorgulamaktır. İkinci bir boyut olarak hedeflenen, aynı metnin farklı yöntemlerle ele alınıp alınamayacağını sorgulamaktır.  Bu da yöntem sorusunun yol açtığı meselelerin (nesnellik-öznellik, yorumun sınırları, farklı yaklaşımlar) gündeme getirilmesini sağlayacaktır.

 

Detaylar

  • Tür: Sempozyum
  • Yer: Altunizade Yerleşkesi - Konferans Salonu
  • Başlangıç: 25 Nisan 2018 10:00
Görüntülenme: 1338 Yayınlanma Tarihi: 14 Nisan 2018