Felsefe Seminerleri - "Kant’ın Kritik Projesi ve Çağdaş Felsefenin Krizi”

“Kriz ve Kritik”

Moderatör: Emre Şan

Felsefe seminerlerinin amacı, modern ve çağdaş felsefenin kimi figürlerini aynı kökten gelen kriz ve kritik kavramları etrafında tartışmaktır. Kriz üzerine felsefi düşünüm anlamında kritik, kaçınılmaz olarak felsefenin bizzat kendisi, statüsü, kendi krizini betimleme imkânı ve bu krize çare olma becerisi üzerine düşünüme yol açar. Şu halde seminerlerin öncelikli hedefi, felsefedeki kritik geleneğinin çağdaş örneklerine yakından bakmak, bunların ne tür düşünsel ve toplumsal krizlere cevap vermeye çalıştığını araştırmaktır.

“Kant’ın Kritik Projesi ve Çağdaş Felsefenin Krizi”

Konuşmacı: Ayhan Çitil

Felsefenin son iki yüzyılında fikirleriyle belki de en büyük etkiyi bırakan Immanuel Kant kendi döneminde yaşanmakta olan krizin aşılmasında belirleyici rol oynarken kendisinden sonra ortaya çıkan krizlerin de hazırlayıcısı olmuştur. Kant kritik projesinin omurgasını teşkil eden üç eserinde bilgiye farklı sınırlar çekmeyi önermiş ve bu sınırlar dâhilinde bilimlerin gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır. Bu sınırların kabulü insanlığın (insan aklının) sormaktan kendini alamadığı ve metafiziksel sıfatını hak eden birtakım soruları, en azından bir süre için akademik ilgi alanının dışına çıkarmıştır. Kant sonrasında mantıkta ve temel bilimlerde yaşanan gelişmelerle birlikte günümüzde bu sorulara beklenmedik bir geri dönüşün yaşandığı gözlemlenmektedir. Kendi gelişimlerini söz konusu soruların ihmal ve iptaline borçlu olan düşünüş biçimlerinin söz konusu bu sorularla muhatap olması günümüz felsefesini derin bir düşünsel krizle karşı karşıya bırakmıştır. Konuşma, bu krizin mahiyetini, felsefecilerin bu krize yönelik çözüm arayışlarını eleştirel bir gözle ele almayı hedeflemektedir.

https://youtu.be/Y4ZAWGQeNEc

Detaylar

  • Tür: Konuşma
  • Başlangıç: 6 Aralık 2019
  • Konuşmacı: Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL
Görüntülenme: 773 Yayınlanma Tarihi: 25 Haziran 2020